Course curriculum

 1. 1
  • Główne koncepcje epigenetycznej kontroli ekspresji genów

  • Główne koncepcje epigenetycznej kontroli ekspresji genów – quiz

  • Epigenetyka rozwoju

  • Epigenetyka rozwoju – quiz

  • Budowa chromatyny i markery epigenetyczne

  • Struktura jądra komórkowego

  • Budowa chromatyny i markery epigenetyczne – quiz

  • Modyfikacje epigenetyczne

  • Ruchome elementy genetyczne

  • Modyfikacje epigenetyczne – quiz

 2. 2
  • Wprowadzenie do modyfikacji ogonów histonowych

  • Acetylacja i metylacja histonów

  • Remodeling chromatyny

  • Warianty histonów

  • Niekodujące RNA

  • Niekodujące RNA – miRNA

  • Niekodujące RNA – piRNA

  • Niekodujące RNA – lcRNA

  • Organizacja jądra komórkowego

  • Wprowadzenie do modyfikacji ogonów histonowych – quiz

 3. 3
  • Wyciszanie chromosomu X – wprowadzenie

  • Wyciszanie chromosomu X – wprowadzenie – quiz

  • Inaktywacja chromosomu X

  • Etapy inaktywacji chromosomu X

  • Etapy inaktywacji chromosomu X – quiz

  • Kompensacja chromosomalna u innych grup organizmów

 4. 4
  • Reprogramowanie epigenetyczne

  • Jak mierzyć poziom metylacji?

  • Mechanizmy udziału klastrów Kcnq1 i H19/Igf2 w chorobie Beckwith Weidemann

 5. 5
  • Epigenetyka nowotworów – wprowadzenie

  • Onkogeny i geny supresorowe

  • Cechy komórki nowotworowej

  • Angiogeneza w rozwoju nowotworu

  • Epigenetyka nowotworów – wprowadzenie – quiz

  • Hipermetylacja wysp CpG

  • Hipometylacja regionów międzygenowych

  • Krążące DNA nowotworowe (ctDNA)

  • Alternatywne modyfikacje histonów w nowotworach – quiz

  • Alternatywne modyfikacje histonów w nowotworach

 6. 6
  • Podziękowania